اخه کوچولو...

پسره تازه ۱۰ سالش شده نوشته:

سیگار یا ماشه ؟

کدام را امشب بکشم؟!

کسی ماشین کنترلی این بچه رو ندیده 

/ 1 نظر / 26 بازدید
saghar

میگما بهتره به پدر و مادرش بگی ماهوارشونا قطع کنند بچشون زیادی Gem TV نگاه می کنه . بعدشم ماشین کنترلی های خودش به درد نمی خوره باید براش یکه نو بخری.[زبان]