من...

مــن تو دنیــاے خـــودم فقــــط نازه یه مرد رو میکشم اونم✘ بابامـه✘ 

فقــط عاشقــه یه مرد میشم اونــم کسیه که اسمش تو شناسنامم میاد

 

و آقامــه ✘ 

فقـــــط یه پسر رو لوس میکنم اونم پسرمـه ʘ͜͡ʘ

آپلود عکس

/ 1 نظر / 45 بازدید