خیلی وقته...

⇜ٹـــــــو خـــــیلـــــــے وقـــــــٹــــــــه 

خــــــــــــــودٹــــــــو فـــــــــروخــــتــــے، 

فـــقـــط چــــــــون پـــــــول نـــــگــــرفــــٹــــے.....،

نـــــــفـــــهــــــــمیـــــدے.....

/ 1 نظر / 14 بازدید
ساغر جووووون

[گریه][گریه][گریه][گریه]همش حق آدم را می خورن ، من پولما می خوام[گریه]