میگن...

مــیــگـــــَــــن؛وروجـَـکـَــَـم✘

مــیگن;از چـِــشام شــِــیـْـطـَــنـَـتْ مــیـبــاره✘

مـیگن ;خـِــیـــلــــــــے حـــاضــِــر جـَــوابــــَــم✘

مـیگن ;زبـــــــــــون دارم ایـــن هــــــوا

میگن ;هـــَــمـــیــشـِــہ شـــادَم

میگن ;صـِــدا خـَـنـْـدِهـ هـــات هـَــمــیــشـِــگــیــِـه✘

میگن ;زلـــــــــــــــــــزلــــــــــه ام

✘ولــى✘لامَصــــبـــا  هـَ‌مـَشـــــــــــــــون ظـــاهـِـــر بــینــَـن✘ْ

↚هــــیــشــکـــى نــِــمــیـــگـــِـہ; 

چــِــرا چــِـشـــام ایـنـْـقــَــد غــَــــــــــم داره؟؟؟✔️

/ 2 نظر / 75 بازدید
زهرا

چراچشمات اینقد غم داره؟[سوال]

saghar

هر چند الان چشاتا نمی بینم ولی..... چرا چشات ایقدر غم داره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[تعجب][تعجب][تعجب] الهی من بمیرم ولی غمتا نبینم[هورا][هورا][قلب][ماچ]